96- ALAK SÜRESİ (iniş sırası thmn:1)

 

1 OKU yaratan Rabbin adına, 2 insanı bir yumurta hücresinden yaratan!.

İnsanlık âlemi tüm kâinatın efendisi ALLAH tarafından son elçiye gelen ilk mesaj “OKU” ile yine muhatap alındı MS 610 yılının ramazan ayının kadir gecesi. 

Kâinatın efendisinden gelen bu mesaj elbette ki akledenler için büyük bir mana içeriyor. Cehalete karşı durmanın aydınlığa koşmanın ilk adımıydı. Çevremizi kuşatan tüm palangalardan kurtulup TEK ALLAH adına okumaktı. Nefsimize, hayatımıza müdahale eden tüm yaşam modellerini yazanlara ki bunlar aciz biçareydi çünkü bir sineğin çaldığını bile geri alamaya mecali olmayanlardı; işte tüm bu yaşam modeli sunanların sihir ve aldatmacalarından kurtulup BÜYÜK BİR KURTULUŞA, AYDINLANMAYA, BİLGİLENMEYE ÇAĞRIYDI “OKU” mesaj. Büyük bir kaos ve kölelikten mutlak özgürlüğe koşmanın ilk adımıydı “OKU” mesajı.

Allah ım tefekkür ettikçe acizliğimi ve kelime dağarcığım seni anlama ve kavramadaki yetersizliğini ve senin İLK MESAJLA NE YÜCE BİR GAYE HEDEFLEDİĞİNİ idrak ettikçe tüm kainata ALLAH EKBER DİYE HAYKIRMAK tan başka bir KELAM BULAMAMAKTAYIM. 

OKU çünkü O seni ve tüm kâinatı yoktan var etti. Evet ancak O’nun adına O’nun için okumak eyleme geçmek bir değer ifade eder. O’nun dışındakilerin tüm çizdikleri, yazdıkları, dikte ettikleri, yaşam modelleri (hayata yön veren yaşam kılavuzları) ancak bir aldatmacadan oyundan göz boyamadan başka bir şey olmadığı ortadadır. Aldanmak isteyen buyursun koşsun daha kendi rahatsızlığına çözüm bulmaktan aciz olanlar kalkmışlar birde dünyayı irşat edeceklerinin ideasındalar. Buna ancak akleden en iyi ifadeyle güler geçer.

OKU öğüdüne uymayı seçmenin fiil hali OKUMAK tır

OKUMAK bir baş kaldırıdır cehalete

OKUMAK acizliğin farkına varmaktır.

OKUMAK uyanmaktır.

OKUMAK tek RABBE giden yolu bulmaktır.

OKUMAK tüm yön verenlerden kurtulup TEK KUTUP ALLAH a ulaşarak özgürleşmektir

OKUMAK vaad olunan müjdeye ulaşmaktır.

OKUMAK tüm yaratılmış ayetleri okumayı sağlayarak TEK İLAHA ulaşmaktır.

OKUMAK yüksek bir bilinçle, büyük coşkuyla, eksiksiz hoşnutlukla ve huşu ile RABBİN HUZURUNDA secdeye kapanmaktır.

OKUMAK eksiksiz, büyük bir istek, azimli bir gayretle, büyük bir coşkuyla YALNIZ O’nun YAZDIĞI YAŞAM KILAVUZU İNDİRİLEN VAHİYİ hayatına birebir aktarmaktır.

Burada geçen alak kelimesi yapışmış tutunmuş kan pıhtısı et parçası alaka anlamına gelmektedir. Türkçedeki birçok anlama gelen alak kelimeside tüm bu anlamlar etrafında düşünülmesi gerekmektedir. Çağımıza tüm çağlara hitap eden kuran bugün embriyo pıhtılaşmış kan manalarını çok kolay kavraya bilmekteyiz. Ancak Muhammed sav. Zamandaki mana alaka (sevgi ilişki bir biriyle olan münasebet olarak düşünüldüğünde) tüm insanlık arasındaki muhabbet ilişkiler zinciriyle düşünüldüğünde ailenin kavmin milletin toplumlar hepsi bir ilgi alaka ilişkiler sonucu oluştuğunu da söyleye biliriz.

 

        3 Oku, çünkü Rabbin Sonsuz Kerem Sahibidir, 4 [insana] kalemi kullanmayı öğretendir, 5 insana bilmediğini belleten!

 O kendi adına okunmaya layık TEK RABDİR, hayatın her anı ancak ve ancak O’nun istek ve rızası doğrultusunda inşa edilmeye layıktır. Çünkü varlığını sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu veya duymadığı her türlü nimetlerle karşılıksız donatılmıştır RABBİ TARAFINDAN. Tüm bunların ötesinde sahip olduklarını farkındalığına varmak için bilgiyi öğreten ve onu kalıcı olarak nesillere aktarmayı öğretendir.

 Evet adına okunup hayat inşa edilmeye layık tek RABBİMİZ O’dur ki: Yaratan YARATMAKLA KALMAYIP her anın farkındalığını varıp sorgulama bilinci verip öğreten ve bunları kaydedip aktarmayı da bizlere bahşetmiştir. Bundan dolayıdır ki o her daim ALLAH EKBER dir.

     

 

6 Gerçek şu ki insan fütursuzca azar, 7 ne zaman kendini yeterli görse: 8 oysa, herkes eninde sonunda Rabbine dönecektir.

ALLAHIN sonsuz ikramları karşısında şükür ve itaatte bulunmak elbette insana daha çok yakışır. RABBİN YERYÜZÜNÜ BARIŞ BELDESİNE ULAŞMASI İÇİN SEÇİP BEYENDİĞİ BARIŞ SÖZLEŞMESİNİN İÇEREN ÖĞÜTLER BÜTÜNÜ KURANI. Umursamaz üslupla ret ederek. YOL KILAVUZU KURANDAN  daha iyi bir kılavuz yazacağı konusunda kendini yeterli görerek RABBİNE KARŞI AZAR. Oysaki bir damla sudan yaratılmış olmasına bakmadan var olan nizama ayar çekeceğini zan eder bu ne küstahlık ne umursamazlık!!! Ama şunu unutmasın yarın RABBİN huzuruna vardığında o hesap günü kimin barış ve esenlik inşasına yakışır bir yaşam rehberine sahip olduğuna şahit olacak.

 

9 HİÇ düşündün mü şu engellemeye kalkışanı 10 [Allah'ın] bir kulu(nu) namazdan?

Düşün bakalım sonsuz ikramlarda bulunan RABBİN nimetlerini hatırlatmak için indirdiği yol kılavuzu, yolları aydınlatan vahiye sımsıkı sarılanı yoldan alı koyanı. O alı koyan kim ola o kendini yeterli gören küstahlığının sonucu zanlarıyla kendisinin yazdığı, insanlığa dayattığı aciz, adaletsiz, sahte geçici dünya nimetleriyle süslenmiş kılavuzun sahibimi?

 

11 Hiç düşündün mü o doğru yolda mıdır, 12 ya da Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yüklü mü?

O engelleyen dur düşün bakalım. Engellediğin kişi RABBİN KILAVUZUYLA İNSALIĞI AYDINLATAN, eminlik sıfatıyla insanlığı emniyete çıkaran, RABBİN sonsuz nimetleri karşısında sorumluluğunun bilincinde olan. Kâinattaki tüm varlıkların hakkını gözeten ve tüm bunlarla barış içinde yaşayan kim? Zulmün karşısında, mazlumun yanında olan kim? Kısacası her doğrunun savunucusu kim?

 

13 Hiç düşündün mü onun hakikati yalanla[ma]yabileceğini ve sırtını [ona] dön[mey]ebileceğini?

O engellediğin var ya RABBİN ÖĞÜTLERİNDEN zerre dahi ödün vermeyendir. Bu uğurda canın malını vermeye hazır bir neferdir. RABBİN SONSUZ İKRAMLARI KARŞISINDA HER DAİM ALLAH’ın adına hayatı okuyandır.

Fark et artık RABBİN nimetlerine görmezden gelen, haddi aşan. O kullarım RABBİNE ADANMIŞ bir ömür sürmektedir. Bu dünyanın tüm geçici menfaatlerini terk edendir ve hiçbir zaman HAKİKATE SIRT ÇEVİRMEZ ALLAHIN nimetlerine ihanet etmez.  

 

14 O bilmez mi ki Allah [her şeyi] görür?

RABBİN her şeyi kuşattığını ve gördüğünü bilmez misin? Sen kendini yeterli gören, umursamaz küstah haddi aşan. Bütün bunlara rağmen RABBİNE uyanı da engelleyen.

 

15 Hayır, eğer vazgeçmezse, onu alnından tutup sürükleyeceğiz, 16 o yalancı, isyankar alnından! 17 Bırak, kendi aklının [asılsız, düzmece] tavsiyelerini [yardımına] çağırsın, 18 [o zaman] Biz de semavî azap güçlerini çağırırız!

Şayet RAHMANIN İKRAMLARI KARŞISINDA İSYANDAN VAZ GEÇMEZSE; O hesap günü kendi aklı ve zanlarıyla ALLAHIN İNDİRDĞİ YAŞAM REHBERİNE güvenmeyip alternatif olarak ürettiği tüm rehberini, istek, arzularını, yardımcılarını, RABBİNİN SONSUZ İKRAMINA karşı kendini azdıran yeterli gördüğü güç olarak tanıdığı her ne varsa getirsin. Bakalım kendisine fayda verecek mi?

RABBİN o gün üstünlük göstergesi olan alnını asi-küstah-haddini bilmez alnından yere eğip sürüklenecek ZABANİLER (üstün güçlü görevliler) tarafından HÜKÜMRAN SAHİP EFENDİ RABBİN HUZURUNDA.

 

19 Hayır, ona kulak verme, ama [Allah'ın huzurunda] yere kapan ve [O'na] yakınlaş!

Kendi isyan ve zanlarıyla RABBİN verdikleri nimetler karşısında gösterdiği küstahlıkta sınır tanımayan. Aciz, zavallı, yetersizliğin farkında olmayan her kim varsa onlara uyma.

AZİZ, SONSUZ KUDRET SAHİBİ RABBİMİZ. Biz aciz kulları muhatap alarak hiçlik makamından >>> kendine dostluk makamına erişme fırsatı vermiştir. O halde ÖĞÜTLERİNİ YERİNE GETİRMENİN en doruk noktası olan SECDEYLE ONA YAKLAŞ. Şereflen. Kutsal yolun yolcusu ol. MÜMİN OL.

 

www.okuallahadiyla.com/                  ÖFG  /7-12-2015